Koploper Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn werkt niet met het begrip cliëntondersteuning, maar met inwonersondersteuning. In de gemeente bieden verschillende organisaties inwonersondersteuning aan.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

De gemeente Apeldoorn werkt niet met het begrip cliëntondersteuning, maar met inwonersondersteuning. In de gemeente bieden verschillende organisaties inwonersondersteuning, namelijk Stimenz, MEE Veluwe, Don Bosco en Buurtcoöperatie Apeldoorn Zuid. Daarnaast werken ze nauw samen met Stichting CJG en functies vanuit de gemeente (schuldhulpverleners, participatiecoaches en Wmo-consulenten). Dit netwerk wordt Samen055 genoemd.

Ambities

 • De hoofdaannemer in een stadsdeel dient er voor zorg te dragen dat er medewerkers met specifieke kennis en ervaring in het stadsdeel werken over:
  1.    de leeftijdsgroepen 4 tot 23 jaar en 75 jaar en ouder
  2.    de beperkingen: (L)VG, NAH, psycho- en/of sociale problematiek,
  3.    thematiek als: armoede, schulden, opvoeden en opgroeien
  4.    culturele diversiteit en
  5.    sociaaljuridische dienstverlening.

 • De gemeente Apeldoorn streeft de ambitie na dat inwonersondersteuners zichtbaar, dichtbij en in samenwerking met “de toegang” actief zijn.

Leestip | Vertrouwen en continuïteit: belangrijke ingrediënten in onafhankelijke ondersteuning jongeren 
 

Acties

 • Zichtbaar, dichtbij en in samenwerking met de toegang actief zijn, doen de cliëntondersteuners door inwonerondersteuning per stadsdeel te organiseren.
 • Ontwikkelpunten liggen op het verbeteren van de bekendheid van de formele en informele inwonersondersteuning.
 • Meer zicht op de mogelijkheden van aanvullende ondersteuning en algemene voorzieningen voor ondersteuners.
 • Ontwikkelen van een duidelijke en uitgebreide sociale kaart om de uitvoering van cliëntondersteuning te verbeteren en te ondersteunen.

Contactgegevens

Gemeente Apeldoorn Mariëlle Buijsse,  m.buijsse@apeldoorn.nl