Koploper Hulst - Sluis - Terneuzen

In Zeeuws-Vlaanderen hebben de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen de handen ineengeslagen om aan de slag te gaan met het thema Onafhankelijke Cliëntondersteuning. De drie Zeeuws-Vlaamse  gemeenten geven gezamenlijk uitvoering aan de Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Graag kijken we naar het verbeteren van de manier waarop onafhankelijke cliëntondersteuning in Zeeuws-Vlaanderen is geborgd. 

De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten vinden het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving, zich veilig voelen en zo veel als mogelijk zelfredzaam zijn. De eigen kracht van de inwoners staat hierbij centraal. Cliëntondersteuning kan hierbij een sleutelfunctie hebben. Gemeenten zijn dan ook verantwoordelijk voor een levensbrede invulling van de cliëntondersteuning en heeft deze betrekking op de volle breedte van het sociale domein.

Met dit koploperproject willen de gemeenten een verbeterslag maken in:
1.    Positionering en hervorming van de onafhankelijke cliëntondersteuning
a.    Inclusief vormen van een regionale visie op onafhankelijke cliëntondersteuning
2.    Onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning borgen
3.    Bekendheid en vindbaarheid cliëntondersteuning verbeteren

Contactgegevens

Bosse Reimert: b.reimert@xpertisezorg.nl 

Infographic

Ter afsluiting van de eerste fase (aanbod- en behoefteonderzoek) van het koploperproject in de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen (Regio Zeeuws-Vlaanderen) is een infographic opgesteld. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek komen in dit beeld naar voren. Het rapport - en dus ook de infographic - sluit af met een aantal kaders voor doorontwikkeling. Deze kaders dienen als voornaamste uitgangspunten bij de volgende fases van het project, namelijk het opstellen van het actieplan en vervolgens de uitvoering/implementatie. Bekijk de infographic hier