Koploper Maastricht

Koploper Maastricht is actief aan de slag gegaan om de bekendheid en vindbaarheid te vergroten en om de samenwerking en de samenhang tussen de verschillende vormen van formele en informele cliëntondersteuning te versterken.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Maastricht ging aan de slag met breed samengestelde focusgroepen. Op die manier sluiten de boodschap en middel aan bij de verschillende groepen gebruikers van cliëntondersteuning. Er werd gebruik gemaakt van een klantreis en persona's.

Bekijk het communicatieplan

communicatie_visie_strategie_clientondersteuning_koploper_Maastricht_Movisie.nl_.pdf 2.57 MB

Presentatie 

Tijdens de conferentie cliëntondersteuning 2019 presenteerde de gemeente Maastricht hun communicatieaanpak.

movisie-presentatie_slotconferentiemaastricht.pdf 1.16 MB

Lees het artikel ‘Anders leren kijken: waar haalt Kelly haar informatie?’ over het gebruik van persona's bij communicatie over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Contactgegevens

Marijke Mooren, marijke.mooren@maastricht.nl.