Koploper Neder-Betuwe

Sinds 2015 kunnen inwoners van de gemeente Neder-Betuwe met vragen (over wonen, welzijn, werk, opvoeden en opgroeien) terecht bij het Kernpunt en van daaruit worden zij verwezen naar organisaties en voorzieningen.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Via de website van de gemeente kunnen inwoners bij aanbieders van onafhankelijke cliëntondersteuning terecht. Er zijn drie professionele organisaties die de ondersteuning vanuit de gemeente bieden: MEE Gelderse Poort, Helpende handen en Zorgbelang inclusief.

Ambities

De ambitie van de gemeente Neder-Betuwe is dat iedere inwoner op de hoogte is van de brede mogelijkheden van de laagdrempelige onafhankelijke cliëntondersteuning en daar ook meer gebruik van maakt.

Acties

  • Versterken van de positie van onafhankelijke cliëntondersteuning op alle gebieden van het sociaal domein. Hierbij worden de huidige partners betrokken en de adviesraad sociaal domein.
  • Inwoners nog meer betrekken bij de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning.
  • Onderzoek op welke manieren er nog meer onafhankelijke cliëntondersteuning kan worden gegeven, bijvoorbeeld door vrijwilligers of ervaringsdeskundigen.
  • Afstemming en samenwerking tussen onafhankelijke cliëntondersteuners en medewerkers van het Kernpunt verbeteren.
  • Deskundigheidsbevordering van cliëntondersteuners, mede op het gebied van wetgeving.

De gemeente Neder-Betuwe heeft de wens om cliëntondersteuners wet-overstijgend te laten werken. Met als kanttekening dat de onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de Participatiewet volgens hen specifieke aandacht verdient.

Contactgegevens

Gemeente Nederbetuwe, Marieke Kuypers, Email: mkuypers@nederbetuwe.nl