Hoe maak je een gemeente inclusief voor mensen met een beperking?

Inclusief beleid gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht voert al ruim tien jaar actief beleid om de gemeente inclusief te maken voor mensen met een beperking. Leidend is Agenda 22, voorloper van het VN-verdrag.

Beleid

De gemeente Utrecht werkt sinds 2007 aan een stad voor iedereen, met en zonder beperking.

  • Leidend is Agenda 22, afgeleid van 22 standaard regels die de Verenigde Naties hebben opgesteld. Agenda 22 is voorloper van het VN-verdrag
  • Vanaf 2007 houdt ook een vaste medewerker van de gemeente zich bezig met inclusief beleid (gericht op mensen met een beperking). Belangenorganisaties, gemeenteraad, bestuur en ambtenaren werken intensief samen om te komen tot een toegankelijke stad.
  • De Utrechtse gemeenteraad heeft in 2015 in de algemene subsidieverordening opgenomen dat organisaties die subsidie ontvangen ervoor moeten zorgen dat hun activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen.

Praktijk

De gemeente Utrecht werkt sinds 2007 aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van gebouwen, dienstverlening, voorzieningen en openbare ruimte.

  • De gemeente Utrecht werkt hierbij samen met belangenorganisaties. De belangenorganisaties geven aan waar problemen kunnen ontstaan en wat mogelijke oplossingen zijn. Samen werken zij aan toegankelijke bushaltes en openbare gebouwen, zoals het Vorstelijk Complex, het Stadskantoor en de (nieuwe) bibliotheek
  • De gemeente bouwt toegankelijke gebouwen. Bij verbouw zorgt ze dat het gebouw toegankelijk wordt.
  • Sinds 2015 looft de gemeente Utrecht de Toegankelijkheidsprijs uit voor instellingen die subsidie ontvangen. De instelling die het beste toegankelijk is, wint.
  • De gemeente stimuleert sportactiviteiten voor mensen met een langdurig psychiatrische beperking.

Informatie

Toegankelijkheid
Op de website www.toegankelijkutrecht.nl is inmiddels toegankelijkheidsinformatie van meer dan 450 gebouwen in de gemeente Utrecht te vinden. Deze website wordt beheerd door de organisatie Solgu = Stedelijk overleg Lichamelijke Gehandicapten Utrecht (www.solgu.nl).

Subsidies voor toegankelijkheidsmaatregelen
http://www.utrecht.nl/subsidiehulp