Actieve burgers aan het roer

Maatschappelijk Actief zijn door Informele Ondersteuning

30 augustus 2016

Hoe kunnen bewoners, organisaties en de overheid als partners werken aan het versterken en verrijken van het zelforganiserend vermogen van de samenleving?

Nodig is een insteek waarbij burgers als actieve inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers daadwerkelijk een zichtbare positie hebben, en invloed en zeggenschap krijgen. Door in te spelen op het zelforganiserend vermogen van burgers zodat zij bijdragen aan hun eigen maatschappelijke activiteit én die van de ontvangende doelgroepen kan een groter beroep op informele en formele zorg worden voorkomen.

Daarbij is het belangrijk dat de systeemwereld aansluit bij de kernwaarden en drive van vrijwilligers en actieve burgers. En niet andersom.De opkomst van allerlei nieuwe partijen, zoals buurthuizen in zelfbeheer, zorgcoöperaties en bewonersbedrijven leidt tot een nieuw samenspel tussen burgerinitiatieven en traditionele spelers in het sociale domein (overheid, zorg- en welzijnsinstellingen). Pakkende praktijkvoorbeelden laten zien hoe de nieuwe rolverdeling (vaak lokale cocreatie) gestalte kan krijgen.

Auteur
Werkgroep 5 Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning
Jaar
2015
Uitgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
Type
Publicatie