Actuele ontwikkelingen en trends van invloed op de lokale ondersteuning van het vrijwilligerswerk

21 december 2012

In de laatste decennia zijn er in de omgeving van het vrijwilligerswerk een aantal ontwikkelingen geweest die invloed hebben op zowel de inhoud als op de organisatie van het werk van steunpunten vrijwilligerswerk.

Tot op zekere hoogte zijn deze ontwikkelingen bepalend voor het grotere beroep dat wordt gedaan op de inzet van vrijwilligers, voor de samenstelling van het vrijwilligersbestand en voor de inhoud en organisatie van het vrijwilligerswerk. In dit document komen kort deze relevante ontwikkelingen en trends aan de orde waarmee steunpunten vrijwilligerswerk nu en in de nabije toekomst mee te maken zullen krijgen.