Behoefteonderzoek logeerzorg

De bedoeling van logeerzorg is het ontzorgen van de mantelzorger in een vroeg stadium. Nog voordat de mantelzorger overbelast raakt. Logeerzorg ontlast de mantelzorger een aantal dagen en nachten waardoor de mantelzorger het langer volhoudt. In dit landelijke behoefteonderzoek is gekeken naar de behoefte van mantelzorgers om gebruik te maken van structurele logeeropvang voor een vast aantal dagen per week in een verpleeginstelling.

Deze verkenning sluit aan bij de ontwikkelingen en wens dat mensen zolang mogelijk thuis willen blijven wonen. Door de mogelijkheid te bieden aan de mantelzorger en de mantelzorgontvanger om de mantelzorgontvanger een aantal dagen in een zorginstelling te laten
logeren.

Bekijk ook de publicatie 'Logeerzorg, geschikt voor thuiswonende mensen met vergevorderde dementie?'

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Download de volledige publicatie