Logeerzorg, geschikt voor thuiswonende mensen met vergevorderde dementie?

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de zorg, zodat de mantelzorger een adempauze kan ervaren. Een specifieke vorm van respijtzorg is logeerzorg. Deze publicatie gaat over in welke mate er voor mensen met vergevorderde dementie ondersteuning en logeervoorzieningen beschikbaar zijn en hoe het gebruik van die voorzieningen nu is en verbeterd kan worden.

Veel mensen zorgen voor een partner, familielid of naaste. Mantelzorg verlenen is mooi, maar soms ook intensief en zwaar. Zeker wanneer er gezorgd wordt voor een partner, vader, moeder of naaste met dementie. Er zijn mantelzorgers die overbelast raken; vele mantelzorgers lopen het risico overbelast te worden. Om dit te voorkomen is er ondersteuning voor mantelzorgers, waar-onder respijtzorg. In dit artikel bespreken we de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek naar logeerzorg voor thuiswonende mensen met vergevorderde dementie.

Bekijk ook de publicatie 'Behoefteonderzoek logeerzorg'

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er is nauw samengewerkt met de gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Kerkrade en Utrecht.