Beter beleid met ervaringskennis van inwoners

Aanwijzingen voor meer inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie

Hoe kunnen gemeenten de stem van een bredere en meer diverse groep inwoners met ervaringskennis bereiken en benutten voor verbetering van beleid en dienstverlening? Daarover gaat het onlangs verschenen rapport ‘Beter beleid met ervaringskennis van inwoners’.

Op veel plekken experimenteren gemeenten en inwoners met een nieuwe invulling van cliënt- en inwonerparticipatie bij beleid. Cliëntenparticipatie is een wettelijke verplichting voor gemeenten. Belangrijk is echter dat er wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat sociale kwesties beter kunnen worden aangepakt als gemeenten, inwoners en uitvoeringsorganisaties samenwerken. Een andere belangrijke drijvende kracht achter de vernieuwing van cliënt- en inwonerparticipatie is het besef dat hierbij de betrokkenheid en inbreng van een brede en diverse groep inwoners met ervaringskennis cruciaal is. Vandaar dat we ook wel spreken van ‘inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie’.

Vernieuwende praktijken

Movisie onderzocht vijf vernieuwende praktijken op het gebied van cliënt- en inwonerparticipatie: de drie IJmondgemeenten – Heemskerk, Beverwijk en Velsen – en Someren en Zaanstad. Hoewel deze gemeenten kiezen voor een verschillende invulling van cliënt- en inwonerparticipatie, hebben ze dezelfde intentie: met een brede groep inwoners samenwerken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en dienstverlening. Vijf elementen blijken cruciaal om te komen tot meer inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie: ‘vroegtijdig’, ‘dichtbij’, ‘samen’, ‘pro-actief’ en ‘flexibel’. In de publicatie worden ze nader uitgewerkt.

Praatplaat en werkblad

Voor gemeenten die samen met inwoners en maatschappelijke organisaties aan de slag willen met vernieuwing van cliënt- en inwonerparticipatie, ontwikkelde Movisie ook een praatplaat en een werkblad.

Download praatplaat

Download werkblad