Betere besluiten in het sociaal werk

Versterking van besluitvorming met behulp van modellen

Goede professionele besluitvorming is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van dienstverlening en de ondersteuning aan bewoners. Om de bewustwording van professionele besluitvorming te versterken en professionals handvatten te bieden voor het maken van keuzes, ontwikkelde Movisie in 2020 de handreiking ‘Betere besluiten in het sociaal werk’. Hierin staan zes verschillende besluitvormingsmodellen die sociaal werkers in de praktijk kunnen gebruiken. De handreiking is nu aangevuld met onder andere casussen waarin een model is toegepast. Ook vind je ervaringen en tips van sociaal werkers.

Vanuit diezelfde praktijk ontvingen we feedback over de handreiking. Men vond het een mooie beschrijving van zes modellen, maar de inhoud was nog te weinig praktijkgericht. Er waren vragen als: Hoe maak je nu een keuze uit deze modellen? Voor welke situatie is welk model geschikt? Hoe werkt zo’n model in de dagelijkse praktijk? En wat levert het werken met zo’n model op?

Deze feedback vormde de aanleiding om in 2021 met tien sociaal werkers te oefenen met de besluitvormingsmodellen in een online leerkring. De deelnemers gingen met informatie vanuit de sessies in hun praktijk, met een of meerdere modellen aan de slag. Onderzoek naar deze leerkring leverde de antwoorden op bovenstaande vragen, maar ook voorbeelden over het werken met de modellen in de praktijk. De professionals die deelnamen aan de leerkring zijn een belangrijke bron geweest voor deze vernieuwde handreiking versie 2.0. 

Focus op toepassing modellen in de praktijk

Naast de resultaten uit de leerkring is de 2.0. versie van de handreiking ook aangevuld met:

  • Een overzichtsschema van de 6 modellen, met daarin de kern van de modellen en voor welke situaties deze toepasbaar zijn. Vanuit dit schema kun je doorklikken naar een casus waarin het betreffende model is toegepast. Of als je eerst meer wilt weten over een model dan klik je door naar de uitgebreidere beschrijving.
  • Voor ieder model is er een casus waarin het is toegepast. Hiermee wordt duidelijk wat de werking van het model is en tot welk besluit dit heeft geleid. Dit wil niet zeggen dat dit het beste besluit is – er zijn bij de casus ook andere besluiten mogelijk. De uitwerking is vooral bedoeld om te illustreren hoe een besluit logisch voortvloeit uit de stappen van het betreffende model. Dat laat zien hoe je met het model kunt werken in de praktijk.
  • Ervaringen en tips van sociaal werkers over het werken met modellen van besluitvorming.

Lees ook het artikel Besluiten goed kunnen onderbouwen wekt vertrouwen bij de cliënt.