Burgers maken hun buurt

19 februari 2013

Burgers maken hun buurt is een praktische handreiking voor professionals zoals wijkambtenaren en buurtopbouwwerkers.

Onder bewonersinitiatieven wordt in dit onderzoek de initiatieven van bewoners in hun eigen buurt om de kwaliteit te verbeteren van de hele buurt verstaan. Zijn deze bewonersinitiatieven altijd wenselijk? Wanneer is extra stimulans nodig, en wanneer wordt stimulans bemoeienis? Hoe kunnen onnodige regels en obstakels uit de weg worden geruimd om burgers echt de ruimte te geven? Onderzoek naar hoe professionals zoals wijkambtenaren en buurtopbouwwerkers kunnen  bijgedragen aan het succes van bewonersinitiatieven.

 

Auteur
Denters, S.A.H.; Tonkens, E.H.; Verhoeven, I.; Bakker, J.H.M.
Jaar
2013
Uitgever(s)
Platform 31
Type
Publicatie
Pagina's
60