Competentieprofiel Opbouwwerker

De komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de grote aandacht voor integrale wijkontwikkeling, maken dat de rol en de positie van het opbouwwerk is veranderd.

In dit competentieprofiel zijn de taken, professionele spanningsvelden en competenties van de opbouwwerker daarom opnieuw beschreven. Dit profiel vormt een belangrijke bouwsteen voor de Beroepenstructuur zorg en welzijn 2006 (voor de branches welzijn en maatschappelijke dienstverlening, gehandicaptenzorg, jeugzorg en kinderopvang).