Contact houden met elkaar

Een onderzoek naar Informele Sociale Steunstructuren na de GRIP&GLANS groepscursus

11 september 2015

Van veel cursussen is niet duidelijk wat het mensen op kan leveren. Van de GRIP&GLANS groepscursus weten we dit wel. Deelnemers kunnen er echt iets aan hebben.

De GRIP&GLANS groepscursus is een effectieve sociale interventie gericht op meer eigen regie en welbevinden en minder eenzaamheid voor individuen. Groepsvorming na afloop van de cursus lijkt een positief neveneffect. Dat neveneffect is in dit onderzoek onder de loep genomen. Gebleken is dat 30% van de cursisten elkaar na afloop blijft ontmoeten als (sub)groep zonder beroepsmatige inmenging van sociale professionals.

ISBN:9789088691157

Download dit boek hieronder.  

Auteur
Kuiper, Drs. D.; Goedendop, Dr. M.; Steverink, Dr. N.
Jaar
2015
Uitgever(s)
Movisie
Type
Boek
Pagina's
83