Ervaringen gemeenten met Participatiewet

Rapportage eerste meting

1 december 2015

Aan de hand van interviews en deskresearch bij 29 gemeenten en een online vragenlijst die door 123 van de aangeschreven 145 gemeenten is ingevuld (respons van 85 procent), schetst dit onderzoek een representatief beeld van de ervaringen van gemeenten met de Participatiewet in de eerste helft van 2015. De centrale vragen voor dit onderzoek zijn: Op welke wijze geven gemeenten uitwerking aan de Participatiewet in beleid en werkprocessen? Hoe ervaren gemeenten onder de Participatiewet het naar werk begeleiden van mensen met arbeidsvermogen, met of zonder arbeidsbeperkingen?

Gemeenten hebben de eerste helft van 2015 gebruikt om de praktijk van de Participatiewet in beeld te krijgen: om welke doelgroep gaat het, hoe werken de procedures en de instrumenten en wat betekent dit voor het beslag op de gemeente, zowel in capaciteit als in middelen. Daarbij hebben met name een aantal grotere gemeenten de consequenties van de Participatiewet goed in beeld en nemen zij ook initiatieven om dit goed door te voeren. Kleinere gemeenten wachten vaker af

Bron