Groen sociaal werk: de rol van sociaal werk bij klimaatverandering en de energietransitie

Sociaal werkers bevorderen het sociaal functioneren en sociaal welbevinden van mensen. En ze werken aan de sociale kwaliteit van de samenleving. Ze vormen sleutelpersonen bij het voorkomen, verminderen en oplossen van sociale vraagstukken, zoals armoede, eenzaamheid, uitsluiting en maatschappelijke spanningen. Sociaal werk is een “open” beroep: dat betekent dat sociaal werkers zich steeds afstemmen op de veranderende sociale context. De klimaatcrisis en de daaraan gerelateerde energietransitie maken daar in toenemende mate onderdeel van uit.

Toch blijkt uit een peiling onder sociaal werk organisaties, dat nog maar 30% duurzaamheid en de energietransitie een plek hebben gegeven in het (meerjaren)beleid van de organisatie. Wordt het hoog tijd dat sociaal werk zich nog meer van haar groene kant laat zien? Deze publicatie helpt jou een antwoord vinden op deze vraag.

Deze publicatie biedt een handzaam overzicht van alle relevante informatie over de klimaatcrisis en de energietransitie. Het laat zien wat de rol van het sociaal werk kan zijn, geeft concrete voorbeelden van sociaal werkers actief op dit vlak en geeft handvatten hoe jij er zelf mee aan de slag kunt gaan.

Download de volledige publicatie