Grote verschillen in uitvoering VN-verdrag Handicap tussen gemeenten

Er bestaan grote verschillen tussen gemeenten als het gaat om de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Sommige gemeenten zijn er al geruime tijd intensief mee bezig, andere zijn er nog niet of nauwelijks mee begonnen. De aanwezigheid van enthousiaste en betrokken bestuurders is een succesfactor, evenals het inzetten van ervaringsdeskundigen.

Dit blijkt uit de vijfde flitspeiling naar de uitvoering van het VN-verdrag Handicap door gemeenten. Sinds 2018 peilen Movisie en de VNG jaarlijks hoe Nederlandse gemeenten werk maken van de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. De nieuwste meting bevestigt het beeld van de eerdere peilingen: ook die lieten grote verschillen zien tussen gemeenten.

Download het rapport hier

Enthousiaste bestuurders

Gemeenten met enthousiaste bestuurders en ambtenaren die het belang van het VN-Verdrag Handicap onderkennen, doen het goed. In samenwerking met lokale samenwerkingspartners maken zij het verschil. Ze hebben een Lokale Inclusie Agenda opgesteld en geven daar actief uitvoering aan.

Gemeenten die werk maken van het verdrag zetten vooral in op bewustwording en het betrekken van ervaringsdeskundigen, zo blijkt uit de nieuwe meting. Inzet van ervaringsdeskundigen vinden de meeste gemeenten belangrijk. Het kost ze vaak wel moeite om deze mensen te vinden en te behouden.

Gemeenten ervaren meer knelpunten bij de uitvoering van het verdrag. Meest genoemde is dat ze niet over de benodigde uitvoeringscapaciteit beschikken. Gemeenten noemen ook als knelpunt dat op sommige terreinen landelijke wet- en regelgeving, of juist de afwezigheid daarvan, de uitvoering van het verdrag in de weg staat.

Voorbeelden en uitwisseling 

Meer dan zestig procent van de gemeenten zegt behoefte te hebben aan praktijkvoorbeelden van hoe zij invulling kunnen geven aan het VN-Verdrag op specifieke beleidsvelden zoals mobiliteit, fysieke toegankelijkheid, zorg, arbeidsmarkt en onderwijs. Veel gemeenten zouden ook graag meer willen uitwisselen met andere gemeenten, zodat ze van elkaar kunnen leren bij het werken aan een inclusieve samenleving.

Breder inclusiebeleid

Uit de peiling blijkt verder dat steeds meer gemeenten de uitvoering van het VN-verdrag Handicap plaatsen in een breder inclusiebeleid en dat zij veel aandacht hebben voor digitale toegankelijkheid. Sommige gemeenten hebben een lokale subsidieregeling ingesteld om de uitvoering van onderdelen van het VN-verdrag Handicap te stimuleren.

VN-verdrag Handicap

Nederland ratificeerde het VN-verdrag Handicap in 2016. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Circa 1 op de 5 Nederlanders heeft een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid.

Download het volledige rapport hier: 

Movisie-VNG-flitspeiling.pdf 901.33 KB