Help mij het zelf te doen

Een pleidooi voor methodisch werken aan actief burgerschap

Actief burgerschap staat meer dan ooit in de belangstelling. Maar wat is er nodig om de opdracht ‘om meer zelf te gaan doen’ te laten slagen? Een belangrijk kenmerk van actief burgerschap is dat het initiatief bij burgers zelf ligt, en blijft liggen. Professionals voeren niet langer alles zelf uit, maar laten ook niet los. Ze bieden ondersteuning waardoor de burger zoveel mogelijk op eigen kracht verder kan.

Maar hoe kunnen professionals laveren tussen betrokkenheid en afzijdigheid? Welke kennis is hierover beschikbaar? Wat werkt? En wat kunnen gemeenten doen om actief burgerschap te laten floreren en het maatschappelijk probleemoplossend vermogen - juist ook van kwetsbare burgers - te verhogen? Lees het in ‘Help mij het zelf te doen’: een pleidooi voor methodisch werken aan actief burgerschap.