Infographic balansmodel voor de mantelzorger

25 juli 2017

Zorg voor de naaste is als estafettelopen: anderen nemen (tijdig) het stokje over. Zo behoudt de mantelzorger energie, ook voor andere verantwoordelijkheden. Het model ‘Balans voor de mantelzorger’ geeft antwoord op de vraag welke ondersteuning in welke omstandigheden helpt om de mantelzorger in balans te houden.

Het model dat Movisie met de Sociaal Werk faculteit van de Zwitserse Fachhochschule Sankt Gallen ontwikkelde op basis van internationaal onderzoek, laat drie variabele volumes zien: de mantelzorg, andere verantwoordelijkheden en de hulp van anderen.

 

De onderbouwing en toelichting bij deze infographic vindt u in de publicatie Wat werkt bij mantelzorgondersteuning.

Hoe werkt het model?

In het model wordt uitgewerkt hoe de mantelzorger voldoende energie houdt om in balans te blijven. Het model bestaat uit drie, in elkaar overlopende domeinen:

  1. hoeveel uren mantelzorg de mantelzorger verleent,
  2. hoeveel uren andere verantwoordelijkheden de mantelzorger heeft en
  3. de steun die de mantelzorger ontvangt van anderen, zowel formeel als informeel.

Meer steun van anderen maakt het aantal uren mantelzorg kleiner, maar meer uren mantelzorg betekent dat andere verplichtingen onder druk komen te staan. De optelsom van de paarse banen (uren mantelzorg en andere verplichtingen) wordt ook wel ‘verplichte tijd’ genoemd. Wanneer deze erg groot wordt is er minder tijd voor herstel en neemt de energie af.  En met minder energie, kost alles meer moeite en ontstaat wellicht een vicieuze cirkel. Ook de zorgvraag is van invloed in dit model: deze kan (plotseling) groter worden, of juist kleiner, en beïnvloedt daarmee het aantal uren (in)formele hulp.

Inzet

Gemeenten kunnen het Balansmodel gebruiken als onderlegger voor- en keuzehulp bij het mantelzorgbeleid. Er zijn dan vier elementaire actierichtingen waar meer of minder op ingezet kan worden: stimuleren van voorzorg, vergroten van draagkracht, ondersteunen bij het maken van keuzes en het vergroten van de netwerkelasticiteit. In het model zijn deze gekenmerkt door het symbool van een puzzelstukje.

Meer weten over het Balansmodel?

In het Wat Werkt-dossier wordt het Balansmodel nader toegelicht. We vertellen je er graag meer over (telefonisch of bij jou op locatie) en verkennen met plezier de mogelijke toepassingen ervan. Neem contact op met Hans Alderliesten, h.alderliesten@movisie.nl.