Jouw cliënt in financiële nood? Snelle wegwijzer helpt je verder!

Snelle wegwijzer voor sociale professionals

11 oktober 2017

Update 5 oktober 2020 | Veel cliënten van wijkteams hebben te kampen met financiële problematiek. Ruim 8% van de kinderen groeit op in een gezin in armoede. Om verlichting te kunnen brengen bij acute en schrijnende financiële problemen heeft Movisie voor sociale professionals van wijkteams deze 'Snelle wegwijzer' uitgebracht. Hierin staan tips en adressen van organisaties die concreet bijdragen aan het verzachten of verminderen van armoedeproblematiek.

Daarnaast wijst Movisie in de flyer op de eigen kennisdossiers rondom de aanpak van armoede en schuldhulpverlening.

Download de flyer, print hem uit en hang hem op in jouw wijkteam. Zo weet je snel hoe je moet handelen bij acute financiële hulpvragen.

Auteur
Hofman, E.; Kuiper, C.
Jaar
2020
Uitgever(s)
Movisie
Type
Brochure
Pagina's
1