Krachtenbundel Duizend en één kracht

Een set van vier handreikingen over maatschappelijke participatie van allochtone vrouwen

Om allochtone vrouwen te kunnen werven voor vrijwilligerswerk, moet je ze om te beginnen bereiken. De ervaring leert dat de vrouwen meestal niet zelf de weg vinden naar het aanbod, ook al is dat passend en interessant.

Doordat organisaties hun krachten bundelen, ontdekken steeds meer vrouwen hun eigen kracht. Deze krachtenbundel is er voor alle organisaties die zich op lokaal niveau inspannen om de participatie en emancipatie van allochtone vrouwen te bevorderen. In vier handreikingen worden organisaties, aan de hand van de ervaringen uit de pilotgemeenten, daarmee geholpen. Geholpen om krachtiger aan de slag te gaan met de werving en voorlichting van deze vrouwen, het werven van maatjes, het kennismaken met vrijwilligerswerk en het organiseren van een kansenbeurs.