MantelScan

Samenstelling, organisatie en risicofactoren van een zorgnetwerk in kaart

21 december 2012

De MantelScan is een instrument voor professionals in zorg en welzijn om samen met zorgvragers en mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van dat netwerk.

De scan biedt visuele hulpmiddelen die helpen bij het structuren van alle informatie over een netwerk. Informatie over het netwerk is belangrijk, omdat zorgen vaak verder reikt dan slechts het contact tussen één zorgvrager en één mantelzorger. In de bijbehorende handreiking MantelScan worden stapsgewijs alle onderdelen van de MantelScan toegelicht.