Mantelzorg - mannen en de zorg voor een (schoon)ouder

Mannen en de zorg voor een (schoon)ouder

21 december 2012

Het gangbare beeld over mantelzorg is dat het voornamelijk vrouwen zijn die deze zorg verlenen. Dat blijkt ook uit de cijfers. 69 procent van de mantelzorgers die zorg verlenen aan een (schoon)ouder is vrouw tegenover 31 procent man.

Laten mannen het afweten als het op mantelzorg aan komt? De werkelijkheid ligt genuanceerder: mannen zijn inderdaad minder vaak verantwoordelijk voor de directe zorg aan (schoon)ouders dan vrouwen. 

Wilco Kruijswijk laat in zijn onderzoek zien dat mannen een specifieke positie innemen in de mantelzorg aan (schoon)ouders. Hij bestudeerde tot in detail de taakverdeling in drie families die mantelzorg verleenden aan een ouder. Daaruit bleek dat mannen als ondersteuner van de mantelzorger en in aanvullende hulp wel degelijk een belangrijke rol spelen.