Nieuwe handreiking: Regenboogouderschap

Gezinnen van nu

In Nederland groeien steeds meer kinderen op in een ‘regenbooggezin’. Deze handreiking, ontwikkeld in samenwerking met Stichting Meer dan Gewenst, biedt inzicht in wat een regenbooggezin is en waar wensouders en professionals aan kunnen denken bij het zoeken naar kennis en ondersteuning. Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden voor (wens)ouders die een gezin willen vormen en hoe ervaren kinderen en ouders het om deel uit te maken van een regenbooggezin? Hoe kunnen professionals de juiste ondersteuning bieden wanneer zij werken met een regenbooggezin? In deze nieuwe handreiking worden deze vragen, en meer, beantwoord door gebruik te maken van zowel wetenschappelijk onderzoek als praktijkervaring.

Een regenbooggezin is een gezin waarin minstens één ouder tot de lhbtiqa+ gemeenschap behoort. Regenbooggezinnen komen in allerlei verschillende samenstellingen voor. Bijvoorbeeld gezinnen bestaande uit twee moeders, een alleenstaande ouder, een vader en een non-binaire ouder, of een hetero vrouw en een mannenstel die samen een kind opvoeden.  

De vorming van een regenbooggezin kan op verschillende manieren gebeuren. Ouders kunnen ervoor kiezen om kinderen te krijgen dankzij de hulp van een sperma- of eiceldonor, via draagmoederschap, intentioneel co-ouderschap, pleegzorg of adoptie. In deze handreiking worden al deze mogelijkheden besproken, inclusief de overwegingen die wensouders in het achterhoofd kunnen houden bij elk van deze familievormen. Daarom is deze handreiking ook relevant voor personen die niet tot de lhbtiqa+ gemeenschap horen, maar wel meer informatie willen over verschillende manieren om een familie te vormen. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de expertise van Stichting Meer dan Gewenst

Lhbtiqa+ 

De afkorting lhbtiqa+ staat voor de diverse identiteiten binnen de regenbooggemeenschap. De letters staan voor lesbische, homo, bi+, transgender, intersekse, queer en aseksuele personen. Deze termen staan uitgelegd in de handreiking, en in dit artikel. 

Regenbooggezinnen kunnen tegen uitdagingen aanlopen waar andere gezinnen niet mee te maken krijgen, zoals vooroordelen, ongepaste vragen, incorrect taalgebruik en complexe situaties rondom juridisch ouderschap en gezag. Deze zaken lichten we verder toe in deze handreiking, waarbij ook voorbeelden van beschikbare begeleiding en ondersteuning voor regenbooggezinnen worden gegeven, evenals concrete tips voor professionals. Ten slotte verwijzen we naar websites, organisaties en andere bronnen die meer informatie bieden over specifieke deelonderwerpen.