Nieuwe routekaart

Op weg naar een stevig kennisfundament Sociaal Werk

Met de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk 1.0 die twee jaar geleden verscheen hebben we de basis gelegd voor een breed gedragen
kompas om de kennisbasis van het sociaal werk in haar volle breedte te verstevigen. In de routekaart werken we het strategisch plan uit, dat moet leiden tot een stevig kennisfundament van het sociaal werk over 25 jaar. Onderdeel van deze routekaart is het periodiek herijken van de Kennis & Onderzoeksagenda tot versies 2.0, 3.0 etc. in relatie tot de kennisopbrengsten uit de voorgaande periode en de maatschappelijke vraagstukken van dat moment.

De routekaart bestaat uit twee sporen. Het eerste spoor leidt naar ontwikkeling van nieuwe kennis en theorievorming, het tweede spoor naar benutting van bestaande kennis. We zijn het er over eens dat het een niet kan zonder het ander. De sporen kruisen elkaar daarom zo veel mogelijk, zodat ontwikkeling en benutting van kennis hand in hand gaan. Bijvoorbeeld om bij onderzoek gericht op nieuwe kennis, te kiezen voor onderzoeksmethoden die bijdragen aan kennis in de praktijk, zoals ontwerpgericht onderzoek en participatief actieonderzoek. Dat past bij een praktijkgericht beroep dat zich steeds weer aan moet passen aan de veranderende werkelijkheid. Om dat mogelijk te maken moeten we ook bouwen aan een kennisinfrastructuur waarin onderzoek, praktijk, onderwijs, de doelgroepen en beleid samen blijven optrekken.

Download de Routekaart

Routekaart kennis fundament sociaal werk.pdf 284.71 KB