Onderzoeksrapport Arbeidstoeleiding in vijf Nederlandse gemeenten

22 juni 2017

Wat werkt bevorderend in de toeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk? Hoe hangt dat samen met de manier waarop dat georganiseerd is? Om die vragen te beantwoorden deden Divosa en Movisie onderzoek naar de arbeidstoeleiding in vijf gemeenten. Sinds de invoering van de Participatiewet moeten gemeenten meer mensen aan de slag helpen, ook als ze een arbeidsbeperking hebben. Ook hebben ze er meer taken bijgekregen op het gebied van zorg, begeleiding, jeugdhulp en ondersteuning.

Gemeenten verschillen sterk in de manier waarop ze de arbeidstoeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt organiseren: in de wijk, centraal of regionaal. Dit onderzoek beschrijft het beleid op dit gebied in vijf gemeenten, de ervaringen van professionals met het beleid en de manier waarop het beleid vorm krijgt in het contact tussen de professional en de klant. De bevindingen kunnen gemeenten helpen bij het maken van keuzes bij het organiseren van arbeidstoeleiding.

Het kwalitatieve onderzoek ‘De kracht van congruente keuzes en kaders’ brengt de arbeidstoeleiding in kaart in Apeldoorn (de pilot ‘Participatie in Sociale wijkteams’) Ede (het P-team voor mensen met een verminderde loonwaarde), Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, RSD Kromme Rijn Heuvelrug en Zaanstad. Hier zijn verschillende keuzes gemaakt rondom bijvoorbeeld toegang, organisatievorm, type professionals en afbakening van de doelgroep. Daarmee is een kleurrijk palet aan organisatievormen onderzocht.

Auteur
Groot, N. de, Houten, M. van, Verweij, S. (Movisie) en Haggenburg-Mohammed, M. (Divosa)
Jaar
2017
Uitgever(s)
Divosa en Movisie
Type
Rapport
Pagina's
55