Outreachend besturen

In tijden van transitie

6 mei 2013

Managers en bestuurders kunnen een innovatie maken en breken. Als zij kaders weten te stellen die ruimte geven aan het lerend vermogen van professionals, heeft een innovatie kans van slagen. Ruimte geven impliceert vertrouwen geven en los laten. Vernieuwing in het sociaal domein ontstaat vanuit betrokkenheid.

Goede managers en bestuurders nemen zelf deel aan de coöperatieve processen van professionals en cliënten waarin innovaties gestalte krijgen. Samen met de uitvoerders, maar zonder hen te domineren, ontwikkelen zij al doende nieuwe benaderingen en samenwerkingsvormen. Zij moedigen reflectieve communicatie aan en profiteren zelf van de uitkomsten. Zo ontstaan duurzame innovaties die door alle betrokkenen gekoesterd en uitgebouwd worden. Slechte managers en bestuurders kunnen hun eigen opvattingen en kaders niet relativeren. Ze weten geen gebruik te maken van wat professionals in gelijkwaardige dialoog met hun cliënten tot stand brengen. Ze brengen een innovatie bottom-up niet verder en benutten de uitkomsten niet voor hun eigen ontwikkeling. Via de (in)formele leiders van de vernieuwing stellen ze vooral hun eigen opvattingen en posities veilig.

Download het boek hieronder of bestel in de webwinkel

Auteur
Stam, M. m.m.v. Jansen, D; Jong, C. de, & Räkers, M
Jaar
2012
Uitgever(s)
MOVISIE - Wmo werkplaatsen
Type
Boek
Pagina's
100
Prijs
€ 9,95

Download de volledige publicatie