De professionele manager (MV) in W-MD

Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

21 december 2012

De sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) staat voor enorme uitdagingen. Maatschappelijke ontwikkelingen, bezuinigingen, de invoering van de Wmo en WNS (Welzijn Nieuwe Stijl), professionalisering, gedwongen en vrijwillige samenwerking in netwerken en ketens.

Om deze ontwikkelingen bij te benen, wordt veel gevraagd van de W&MD-managers. Zij worden voortdurend uitgedaagd tot innovatie, verandering en verbetering. Maar wat moeten managers in W&MD nu eigenlijk kennen, kunnen en
durven?

Het herziene profiel van de manager in W&MD van MOVISIE biedt inzicht in de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de taken, spanningsvelden en competenties van de manager. Het bestaat uit verschillende bouwstenen, waarmee u een profiel kunt samenstellen voor de manager van nu, dat past bij uw organisatie.

Auteur
Liefhebber, S.; Haterd, J. van; Arensbergen, C.
Jaar
2012
Uitgever(s)
MOVISIE
Type
Brochure
Pagina's
46