Samen Innoveren

Eindverslag evaluatieonderzoek Programma Kwaliteit van de Samenleving

30 oktober 2017

Ruim anderhalf jaar werd in het programma Kwaliteit van de Samenleving in proeftuinen geëxperimenteerd met een breed scala aan innovaties op het gebied van participatie, preventie en integrale zorg. Onderzocht is in hoeverre de proeftuinen bijdragen aan de doelen van de transformatie. Bestuurlijke aansturing, samenwerking en burgerparticipatie en de effecten bij de eindgebruikers, de inwoners, zijn in kaart gebracht. In het rapport vindt u de lessen uit de proeftuinen.

Het gezamenlijk eindrapport heeft als titel: ‘Samen innoveren. Eindverslag evaluatieonderzoek Programma Kwaliteit van de Samenleving’. Daarnaast is er een eindverslag van elk van de 43 proeftuinen.

'Samenwerking en burgerparticipatie beproefd' bevat de onderzoeksresultaten van het Movisie-onderzoek naar de uitvoering van de proeftuinen.

Kijk voor meer informatie op de website van JSO.

Auteur
Nederland, T.; Bool M.; Kok E.; Leemrijse C.; Stavenuiter M.; Toorn J. van den; Veldhuizen M. van; Panhuijzen B.
Jaar
2017
Uitgever(s)
Movisie, Nivel, Verwey-Jonker Instituut
Type
Verslag
Pagina's
40