Van samen zoeken naar samen werken

Wmo trendrapport 2012

21 december 2012

Hoe organisaties in zorg en welzijn en burgers zich leren verhouden tot de Wmo.

Professionele organisaties waren de afgelopen jaren nog zoekend naar hun rol in de uitvoering van de Wmo en burgerverbanden voelden zich niet aangesproken door de wet. Het derde Wmo-trendonderzoek van MOVISIE laat zien dat professionele organisaties de weg inmiddels hebben gevonden. Zo richten ze zich bijvoorbeeld meer op kwetsbare groepen. Welzijn Nieuwe Stijl begint ingeburgerd te raken. Professionele organisaties werken meer met burgers en burgerverbanden. Tegelijkertijd zien we dat er ook nog veel sociaal kapitaal van de civil society onbenut blijft. Er kan nog meer samengewerkt worden in het bieden van maatschappelijke ondersteuning.

Bij het Wmo Trendtrapport 2012 horen vier bijlagen. U vindt ze hieronder bij 'Downloads'.