Samenwerken in netwerken: een stappenplan

Samenwerken rondom mantelzorgers

Steeds meer mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning wonen thuis. Waar nodig bieden familie, buren en vrienden zorg en ondersteuning. Zij willen dat graag goed doen én die zorg kunnen volhouden. Het ondersteunen van mantelzorgers vraagt om een goede samenwerking tussen verschillende professionals en organisaties binnen zorg en welzijn. Denk aan het sociaal wijkteam, de gemeente, de huisarts, de welzijnsorganisatie of de thuiszorg. Deze samenwerking opstarten is soms best complex. Het vormen van een netwerk kan hierbij helpen. Je kunt elkaar versterken en beter samenwerken. Gezamenlijk heb je meer impact op mantelzorgers en zo kunnen zij de zorg langer volhouden.

Een netwerk kan er in iedere lokale situatie anders uit zien. Er zijn bijvoorbeeld netwerken die geheel zelfsturend werken, andere netwerken kiezen juist voor één kartrekker. Kies je voor een breed netwerk met verschillende thema’s? Of richt je je op een specifiek thema met een beperkt aantal deelnemers? Kortom: er zijn verschillende vormen en variaties te bedenken. Met dit stappenplan helpen wij je op weg. We zetten de belangrijkste stappen voor het starten en behouden van een netwerk op een rij. De verschillende stappen vragen soms meer, soms minder ambitie. Je hoeft niet alle stappen te doorlopen, stap in waar het past. Probeer niet te snel de stappen te doorlopen. Want een netwerk opstarten kost tijd!

Download de volledige publicatie