Seksualisering - Je denkt dat het normaal is…

Onderzoek naar de beleving van jongeren

21 december 2012

De veelheid aan seksueel getinte, vaak genderstereotype, uitingen en beelden in de samenleving, met name in de media, en het mogelijke verband met (seksueel) gedrag en welzijn van jongeren, zijn een bron van maatschappelijke onrust geworden. Hebben jongeren eerder seks dan ze eigenlijk willen door het veelvuldig geconfronteerd worden met seksuele beelden? Zijn meisjes al te zeer bezig met hun uiterlijk door de gephotoshopte seksueel aantrekkelijke modellen die ze in de glossy’s voorgeschoteld krijgen? Vormen de vele videoclips waarin een machoman omringd wordt door ‘kroelende vrouwtjes’ een voorbeeld voor jongens?

Om meer inzicht te krijgen in de (mogelijke) relatie tussen de toenemende seksualisering van de samenleving en de ideeën en het seksuele gedrag van jongeren, heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het voorjaar van 2008 opdracht gegeven tot een verkennend onderzoek. Dat onderzoek bestond uit een bundeling van een aantal deelstudies, waaraan het Nederlands Jeugdinstituut, de Rutgers Nisso Groep en MOVISIE ieder een bijdrage hebben geleverd. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd, de Rutgers Nisso Groep heeft secundaire analyses en, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut, een kwantitatieve studie gedaan. MOVISIE heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd (De Graaf et al., november 2008).

In aanvulling op deze vierdelige verkenning kreeg MOVISIE de opdracht het kwalitatieve onderzoeksgedeelte uit te breiden, zodat van een bredere groep jongeren de ideeën, beleving en behoeften in beeld komen. Dit rapport doet verslag van deze studie.