De Sociale Basis: het investeren waard

12 februari 2019

Binnen het landelijk leertraject Versterken van de Sociale Basis werken de Werkplaatsen Sociaal Domein en Movisie samen met 13 gemeenten en betrokken partners aan de versterking van de sociale basis. Ze leveren zo een bijdrage aan ‘het samen leren in de nieuwe context’. In de notitie ‘De Sociale Basis: het investeren waard’ werken we onze ondersteuningsbijdrage voor 2019 kort uit.

Voorop staan dienstbaarheid aan de praktijk en de door de gemeenten als urgent ervaren lokale vragen. Ook beschrijven we wat we inhoudelijk en procesmatig samen hebben geleerd om hiermee anderen te inspireren. We lichten toe hoe en waarom Movisie en de Werkplaatsen de krachten bundelen en we werken uit hoe de ondersteuning vanuit deze alliantie concreet vorm krijgt. We besluiten de notitie met enkele reflecties op het concept ‘de sociale basis’ als gezamenlijk vertrekpunt voor onze samenwerking.

Werkplaatsen Sociaal Domein
De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn samenwerkingsverbanden van hogescholen, lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. Samen werken zij aan onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondersteuning om antwoord te bieden op regionale vraagstukken in het brede sociale domein. Movisie ondersteunt de Werkplaatsen Sociaal Domein. Lees meer op www.werkplaatsensociaaldomein.nl.