Toolkit Leer- en verbetertrajecten

Voor het verrijken van de beleids- en uitvoeringspraktijk met bestaande kennis over werkzame elementen in de aanpak van een sociaal vraagstuk

Een leer- en verbetertraject brengt vertegenwoordigers van lokale partijen, die verbonden zijn aan een specifiek sociaal vraagstuk, bij elkaar. Deze toolkit biedt handvatten voor het opzetten van een lokaal samenwerkingsverband en een plan van aanpak voor een leer- en verbetertraject. Door het volgen van vijf stappen kom je tot een gezamenlijke verbeterambitie, verbeteracties, vormgeven van de uitvoering, mogelijkheid om hiervan te leren en de borging van het resultaat.

De toolkit bevat concrete werkvormen om de eigen expertise, de ervaringen van de doelgroep en bestaande kennis optimaal te benutten. De inhoud van de toolkit is gebaseerd op eerdere ervaringen met de leer- en verbetertrajecten 'Doen wat werkt in de aanpak van armoede in Amersfoort' en 'Doen wat werkt in het bereiken en ondersteunen van jonge mantelzorgers in de regio Leiden en de gemeente Bronckhorst'. De werkvormen zijn gebaseerd op de leer- en verbetertrajecten rondom jonge mantelzorgers.

Download de volledige publicatie