Trendrapport Vrijwillige inzet 2.0

Trendrapport Vrijwillige Inzet 2011

Hoe gaat de vrijwilligerssector zich de komende jaren ontwikkelen? Wat zijn de trends en wat betekenen die voor het vrijwilligerswerk? Die vragen hebben we voorgelegd aan experts.

In dit trendrapport vindt u zes nieuwe trends voor de toekomst van de vrijwillige inzet. Wat betekenen deze nieuwe trends voor u? Waar zitten de uitdagingen voor de komende jaren? Waarmee kunnen of moeten gemeenten, professionele organisaties, bedrijven, vrijwilligersorganisaties, burgers en ondersteunende organisaties aan de slag? Naast voer rondom deze essentiële vragen, biedt het trendrapport snel inzicht in de feiten en cijfers. Benut het trendrapport om vrijwillige inzet in Nederland te versterken en te vernieuwen.