Uit de schaduw van de ander

Groepshulpverlening aan vrouwen na huiselijk geweld

21 december 2012

Methodiekbeschrijving voor veranderingsgerichte groepshulpverlening aan vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld.

De map bevat een theoretische onderbouwing, een draaiboek en werkmateriaal zodat de hulpverlener zelfstandig aan de slag kan met hulpverlening. Het draaiboek beschrijft een gestructureerde interventie, die bestaat uit 18 wekelijkse sessies van 2 1/2 uur. Een groep van maximaal 8 vrouwen wordt begeleid door twee psychosociale hulpverleners bij de verwerking en verandering van negatieve of ongezonde gedragspatronen.

De uitkomsten van een evaluatieonderzoek van de methodiek door de Universiteit Maastricht zijn gepubliceerd in 'Uit de schaduw van de ander,  Huiselijk geweld is geen privézaak meer'.