Op weg naar betere ondersteuning

Intensieve Mantelzorg

In dit onderzoek is er gesproken met en geluisterd naar mantelzorgers in situaties van intensieve mantelzorg. Het is complexe problematiek, waar geen eenvoudige oplossingen voor bestaan. In deze publicatie ‘Intensieve mantelzorg. Op weg naar betere ondersteuning’ presenteren we de onderzoeksresultaten.

Het betreft kwalitatief onderzoek onder 20 mantelzorgers die we intensief hebben gevolgd. Om aangrijpingspunten voor verbetering van de situatie te kunnen destilleren uit de verhalen van de levens van de respondenten hebben we gekozen voor de The Capability Approach van Martha Nussbaum als analysekader. The Capability Approach gaat uit van sociale rechtvaardigheid. Welzijn of gebrek aan welzijn heeft volgens Nussbaum te maken met de vrijheid die mensen hebben om hun leven naar eigen inzichten in te richten. Iedereen, in welke situatie ook, heeft recht om een waardevol leven zoals hij of zij dat wenst na te jagen.