Welk maatwerk werkt goed voor kwetsbare jongvolwassenen 16-27?

Opbrengsten uit vier werksessies

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie organiseerden dit jaar vier werksessies rondom kwetsbare jongeren 16-27. Deze werksessies waren keer op keer snel volgeboekt. Er deden beleidsmedewerkers van gemeenten, sociaal professionals, mensen uit het onderwijs en jongeren/ervaringsdeskundigen aan mee.

Samen met het Ministerie van SZW werden vier thema’s vastgesteld om te bespreken: de vierweken zoektermijn, scholingsplicht, kostendelersnorm & toeslagen en praktijkleren. Steeds werd aan de hand van een casus uit praktijk en beleid gewerkt, met de jongeren centraal, waarbij de urgentie voelbaar was. De opbrengsten van deze werksessies vind je in dit magazine: de thema’s, knelpunten, aanbevelingen, ervaringen, tips en reacties van de deelnemers!

Bekijk hier het magazine

Download de volledige publicatie