Wijkanalyse, hoe doe je dat?

Er zijn veel manieren waarop een wijkanalyse gemaakt en/of uitgevoerd kan worden. Van eenvoudige portiekgesprekken tot een complexe situatieanalyse. Het loont de moeite om research te doen alvorens een model wordt gekozen en gestart wordt met de analyse van de wijk of het dorp waar je werkzaam bent. Met de opzet die we hier voorstellen, belichten we één mogelijke vorm van een wijkanalyse.

Wijkanalyses zijn een belangrijk instrument voor maatschappelijke organisaties, gemeenten en bewoners(organisaties) voor het maken van keuzes en het formuleren van verbeterpunten of speerpunten. Wijkanalyses kunnen breed zijn. Ze gaan dan over alle aspecten in een wijk. Ze kunnen ook beperkt(er) zijn en zijn dan gericht op één of enkele aspecten van de wijk, zoals de veiligheid of de speelgelegenheden voor kinderen onder de 10 jaar

Het programma Sociaal Werk in de Wijk is een initiatief van het lectoraat Maatschappelijk Werk van Hogeschool Inholland en Movisie. Dit programma is inmiddels opgeheven. Kennis blijft gewaarborgd op movisie.nl.