Zingeving als onderbelichte dimensie in de maatschappelijke opvang

In april – juli 2009 hebben studenten Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) van de Universiteit Utrecht in samenwerking met MOVISIE onderzoek gedaan naar het leefgebied zingeving binnen het 8-fasenmodel in de maatschappelijke opvang.

Ze onderzochten op welke wijze ‘zingeving’ vorm krijgt in de hulpverlening: welke rol speelt het leefgebied zingeving, welke betekenis geven hulpverleners en cliënten aan zingevingsprocessen? Wat is de bruikbaarheid van het leefgebied zingeving en wat zijn de resultaten van de implementatie ervan? In verschillende maatschappelijke opvangvoorzieningen zijn interviews gehouden met cliënten en medewerkers over zingeving in de hulpverlening en hierover is per locatie verslag gedaan. In dit artikel wordt een meta-analyse gepresenteerd op basis van deze verzameling verslagen.