Dorpsbewoners maken het dorp

Toolkit bewonersparticipatie platteland

publicatie - januari 2010
Dorpsbewoners maken het dorp

De zelfredzame, mondige burger - zoals men die in Den Haag zo graag ziet - is op het platteland in ruime mate vertegenwoordigd. Tal van plattelandsbewoners zetten zich actief in om de leefbaarheid van hun eigen dorp te verbeteren. Presentatie van vijf methodieken waarmee dorpsbewoners de leefbaarheid in hun dorp heel precies in kaart kunnen brengen. Deze analyse is een eerste stap op weg naar verbetering van de leefbaarheid.

Auteur:Engbersen, R.; Uyterlinde, M.; Arum, S. van; Kooij , A. van der
Uitgever:MOVISIE (NIZW)
Jaar van uitgave:2010 (herziene versie)
ISBN:905957334x
Aantal pagina's:102
Downloads
Dorpsbewoners maken het dorp