Factsheet Mantelzorg in de palliatief terminale fase

publicatie - januari 2008
Afbeelding bij Factsheet Mantelzorg in de palliatief terminale fase

Met deze factsheet bieden we het veld aanknopingspunten om speciale aandacht aan mantelzorgondersteuning in de palliatief terminale fase te besteden. Mantelzorg in de palliatief terminale fase is bijzonder. De zorgbehoefte van de patiënt is vaak zwaar en complex. Dit vraagt een andere inzet van mantelzorg. De dreiging van overbelasting van mantelzorgers en daarmee de dreiging voor een opname in een ziekenhuis of verpleeghuis is aanzienlijk. Het is daarom belangrijk zorg- en dienstverleners te informeren hoe ze deze mantelzorgers kunnen ondersteunen in het thuis kunnen blijven zorgen voor stervende mensen.

Auteur:Visser, G.
Uitgever:Expertisecentrum Mantelzorg
Jaar van uitgave:2008
Aantal pagina's:12
Downloads
Factsheet Mantelzorg in de palliatief terminale fase
Kennisdossier