Huiselijk geweld te lijf

Manifest Kring van Veiligheid

publicatie - april 2016
Huiselijk geweld te lijf

In Nederland worden jaarlijks honderdduizenden mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Eenentwintig vrouwen, dertien kinderen, dertien mannen overleven dit niet. Ondanks een uitgebreid stelsel van preventie en hulpverlening, de verplichte meldcode, het tijdelijk huisverbod en de grote inzet van deskundige beroepskrachten en vrijwilligers, dalen deze cijfers niet.

Er gaat in Nederland dus iets verschrikkelijk fout. In het manifest ‘Huiselijk geweld te lijf’ roepen wij, beleidmakers, bestuurders, beroepskrachten en ervaringsdeskundigen, op tot actie en herbezinning. Wat moet er gebeuren om eindelijk resultaten te boeken en een drastische teruggang van huiselijk geweld en kindermishandeling te bereiken.

Auteur:Wallage, J.; Boode, A.; Brink, A. van den; Brongers, J.; Franssen, T.; Gopal, O.; Hoope, J. ten; Maat, A. van den; Steketee, M.; Tamsma, J.
Uitgever:Kring van Veiligheid / Movisie
Jaar van uitgave:2016
Aantal pagina's:27
Downloads
Huiselijk-geweld-te-lijf
Huiselijk-geweld-te-lijf-samenvatting