Klik voor hulp

Een evaluatie van online hulpverlening in het maatschappelijk werk

publicatie - maart 2016
Klik voor hulp

In dit onderzoek staat een online interventie centraal: Klikvoorhulp. In deze interventie in het maatschappelijk werk kunnen mensen via e-mail of chat een hulpvraag stellen en daarmee online geholpen worden. Met behulp van een analyse van online ‘gesprekken’ is in kaart gebracht welke vragen er via deze online interventie gesteld worden, hoe het online hulpverleningsproces verloopt en wat de rolverdeling tussen hulpvrager en hulpverlener is. Daarbij is nagegaan hoe de zelfredzaamheid van de hulpvrager gestimuleerd wordt en welke strategieën daarbij behulpzaam zijn. Een belangrijke conclusie is dat de interventie inderdaad in staat is om zelfredzaamheid te bevorderen, maar dat de hulpverleners hier nog niet voldoende gebruik van maken.

Auteur:Tier, M. van der.; Potting, M.
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2016
ISBN:9789-08869-124-9
Aantal pagina's:96
Prijs:€12,50
Downloads
Onderzoeksrapport-klik-voor-hulp