De nieuwe sociale professional

Acht praktijkvoorbeelden

publicatie - november 2012

Het MOVISIE project De Nieuwe Sociale Professional heeft als doel de nieuwe ontwikkelingen in de beroepsuitoefening in kaart te brengen en deze te toetsen aan de geldende beroeps- en opleidingsprofielen. Halverwege 2011 zijn 88 organisaties uit het project Welzijn Nieuwe Stijl gevraagd een enquête in te vullen waarin vragen worden gesteld over het ontstaan van nieuwe initiatieven rondom de veranderingen van de sociaal agogische beroepsuitoefening in de gemeente. In totaal heeft de enquête 80 initiatieven in het hele land opgeleverd. Hieruit zijn tien initiatieven geselecteerd.

Om er achter te komen of de beschrijvingen nog up to date waren, zijn de geïnterviewde professionals en managers juli 2012 nogmaals benaderd. Dit rapport is de uitwerking van de interviews die zijn gehouden met zowel initiatiefnemers, de welzijnsprofessionals, leidinggevenden of gemeenteambtenaren. In de beschrijvingen van de functies wordt voornamelijk ingegaan op de functiewijziging en de competenties die de professionals nodig hebben om de nieuwe functie uit te voeren. Daarnaast is er gefocust op de nieuwe manieren van samenwerken en wat professionals en organisaties nodig hebben om op deze manier samen aan de slag te gaan. Tot slot zijn de interviews een belangrijke input geweest voor de publicatie Competenties maatschappelijke ondersteuning die in 2012 is ontwikkeld.

Auteur:Haitsma, M.; Liefhebber, S.; Hollander, M. den;
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:49
Downloads
De Nieuwe sociale professional - Acht praktijkvoorbeelden