Participeren naar vermogen

Kennis en advies voor uw gemeente

publicatie - maart 2017
Participeren naar vermogen

Gemeenten hebben een toenemende verantwoordelijkheid bij het vergroten van de participatie van hun inwoners. Hoe geeft u vorm aan een beleid dat betaalbaar is en impact heeft? Waarbij gekeken wordt naar een integrale aanpak. Dat echt aansluit op de behoefte van het individu? Movisie kan u daarbij helpen.
Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en op-lossingen in het sociale domein. We ondersteunen gemeenten in de rol van onderzoeker, adviseur of projectleider. In deze flyer lichten we vier trajecten uit ons gehele aanbod voor gemeenten toe.

Auteur:Houten, M. van, Lammersen, G.
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2017
Aantal pagina's:2
Downloads
Participeren-naar-vermogen