Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt

publicatie - juli 2016
Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt

Een essaybundel waarin vanuit verschillende invalshoeken de onderkant van de arbeidsmarkt nader wordt belicht. Nu dit deel van de arbeidsmarkt minder en minder vast werk lijkt te bieden, wie en wat helpt dan nog om de mensen aan de onderkant structuur te bieden en mogelijkheden om hun leefsituatie en maatschappelijke positie te verbeteren? De problemen waar mensen aan de onderkant mee kampen zijn complex. Het gaat niet alleen om het ontbreken van baanvaardigheden; mensen hebben ook moeite om hun thuissituatie, hun gezondheid en hun financiën op orde te houden, dikwijls ook door fysieke en mentale beperkingen. In een van de essays (over uitvoering van re-integratiebeleid voor mensen aan de onderkant) stelt de auteur dat er nog een wereld te winnen vlat , vooral als het gaat om veel betere toepassing van kennis over het begeleiden van mensen naar werk

Auteur:J. Polder; C; Vrooman;  E Josten; P. van Echtelt; R. Blonk, [et al.] ; SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau; Centraal Planbureau; UWV; TNO
Uitgever:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Jaar van uitgave:2016
Aantal pagina's:136

Bron