Van samen zoeken naar samen werken

Wmo trendrapport 2012

publicatie - september 2012
Van samen zoeken naar samen werken

Professionele organisaties waren de afgelopen jaren nog zoekend naar hun rol in de uitvoering van de Wmo en burgerverbanden voelden zich niet aangesproken door de wet. Het derde Wmo-trendonderzoek van MOVISIE laat zien dat professionele organisaties de weg inmiddels hebben gevonden. Zo richten ze zich bijvoorbeeld meer op kwetsbare groepen. Welzijn Nieuwe Stijl begint ingeburgerd te raken. Professionele organisaties werken meer met burgers en burgerverbanden. Tegelijkertijd zien we dat er ook nog veel sociaal kapitaal van de civil society onbenut blijft. Er kan nog meer samengewerkt worden in het bieden van maatschappelijke ondersteuning.

Bij het Wmo Trendtrapport 2012 horen vier bijlagen. U vindt ze hieronder bij 'Downloads'.

Auteur:Auteurs: Winsemius, A.; Groot, N. de; Ploegmakers, M.; Storms, O; m.m.v. Schonewille, J.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:September 2012
ISBN:9789088690884
Aantal pagina's:80
Downloads
Bijlage 1 Vragenlijst Websurvey Wmo monitor 2012
Bijlage 2 Gespreksleidraad interviews platteland
Bijlage 3 Gesprekspartners interviews platteland
Bijlage 4 Advies Woerden (zie hoofdstuk 4)
Van samen zoeken naar samen werken