Wat werkt bij Outreachend werken

publicatie - maart 2017
Wat werkt bij Outreachend werken

Met de decentralisaties krijgen gemeenten de opdracht preventief beleid te ontwikkelen om te voorkomen dat burgers moeten terugvallen op maatschappelijke ondersteuning. Hier past volgens de regering een meer outreachende werkwijze bij. Gemeenten kiezen massaal voor het inzetten van sociale (wijk)teams om hier gestalte aan te geven. Outreachend werk is meer dan alleen een kwestie van ‘eropaf’ gaan. Het veronderstelt een bepaalde grondhouding en specifieke vaardigheden van de sociale professional. Het uitgangspunt is dat professionals zelfverzekerd naar voren treden midden in de leefwereld van diegenen die ze willen bereiken.

 

In dit Wat werkt-dossier staan werkzame elementen en modellen van outreachend werken beschreven.

De Wat werkt...dossiers geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. Ze bieden hulp bij de reflectie op bestaande aanpakken en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen. Bekijk alle Wat werkt...dossiers.

Auteur:Omlo, J.
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2017
ISBN:
Aantal pagina's:35
Downloads
Dossier-wat-werkt-bij-outreachend-werken
Infographic-wat-werkt-bij-outreachend-werken