Het zwijgen voorbij

Portretten van Surinaamse mantelzorgers van familieleden met ggz-problematiek

publicatie - september 2012
Afbeelding bij Het zwijgen voorbij

Met de bundeling van deze tien portretten wil het Expertisecentrum Mantelzorg de aandacht vestigen op een bijzondere groep mantelzorgers, Surinaamse Nederlanders die korte of langere tijd zorgen voor een ouder of kind met psychische of psychiatrische problemen. In twee verhalen komen juist de cliënten zelf aan het woord, om op die manier de andere kant van de medaille te laten zien. We hopen met de verhalen zorg- en hulpverleners in zorg en welzijn beter bekend te maken met de specifieke vragen en problemen waar mantelzorgers en cliënten tegen aanlopen.

Auteur:Putte, E. van de;
Uitgever:Expertisecentrum Mantelzorg
Jaar van uitgave:september 2012
Aantal pagina's:48
Downloads
Het_zwijgen_voorbij
Kennisdossier